29/04/2020 | Fepeval, preocupada davant la pèrdua de les ajudes per a inversions en àrees industrials

El Parc Empresarial de Las Atalayas, – a través del seu Director de Gestió, Vicente Seguí-, ha estat present en la reunió mantinguda per FEPEVAL amb el Conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent amb l’objectiu de treballar en comú amb les àrees industrials i empresarials de la Comunitat Valenciana davant la difícil situació plantejada per la pandèmia de Covid-19. En la següent notícia publicada en el mitjà Economia 3 podem conéixer quins han sigut els principals temes tractats.

Font: Economia 3. 29/04/2020. Veure notícia original.

Fepeval ha mostrat la seua preocupació davant la possibilitat que no s’emporten a execució les ajudes de Ivace per a inversions en les àrees industrials compromeses per a 2020. Per això, insta a la Generalitat Valenciana que es mantinga la partida prevista de 27 milions d’euros, ja que “en aquest moment és imprescindible un suport decidit a la indústria valenciana, que s’ha vist molt perjudicada per aquesta crisi, necessitem més que mai avançar cap a unes àrees empresarials modernes i competitives, preparades per al desafiament de la indústria 4.0” ha apuntat Salvador. Des de Fepeval s’és coneixedor que la voluntat del conseller Climent és que es mantinguen, ja que aquestes ajudes van ser en el seu moment una aposta de la pròpia Conselleria que ell dirigeix. Per això, siga com siga la decisió final de la Generalitat, des de Fepeval se sol·licita que es consideren les inversions que ja s’estan fent en 2020 per alguns ajuntaments i que qualsevol variació de les quanties es tinguen en compte en la nova convocatòria d’ajudes per a 2021.

El comité executiu de Fepeval, encapçalat pel seu president Santiago Salvador, ha mantingut una reunió amb el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent. La trobada s’ha desenvolupat en un to de mútua comprensió davant la complicada situació que es travessa derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 i amb l’objectiu comú de treballar per a reforçar el teixit empresarial de les àrees industrials.

Des de Fepeval s’ha insistit també que l’entitat desitja col·laborar i fer costat a la Conselleria d’Economia Sostenible en aquesta crisi, oferint la seua capacitat de comunicació a través de les 41 entitats federades i 150 àrees industrials de la Comunitat Valenciana que representa. “Des de Fepeval estem oberts a dialogar i cooperar amb lleialtat institucional”, va incidir el seu president, Santiago Salvador.

Noves propostes de Fepeval a la guia per a parcs empresarials del Ivace

Seguint amb l’esperit de col·laboració recíproca entre entitats, des de Fepeval s’ha manifestat la voluntat de realitzar algunes aportacions a la guia pràctica de mesures per a parcs empresarials sense virus del Ivace. Per a la federació, es tracta d’un document que es pot enriquir a través de l’àmplia experiència dels gerents de les àrees empresarials i per a això realitzarà una sèrie de propostes.

Altres assumptes tractats durant la reunió han sigut la necessitat d’incidir en la seguretat sanitària per a treballadors, a través del repartiment de màscares, instal·lació de mampares i dotació de EPI per a tots els treballadors de les àrees industrials, així com el desenvolupament de protocols de desinfecció en els polígons. Durant la reunió s’ha posat de manifest que aquesta és una labor compartida, competència de la Conselleria de Sanitat i responsabilitat de les empreses.

Fepeval també ha sol·licitat informació sobre la proposta de la Conselleria de Sanitat de sol·licitar un certificat acreditatiu de l’estat de salut als treballadors per a la seua volta al seu lloc de treball. Des de Fepeval s’ha demanat informació sobre com es realitzarà i s’ha suggerit que tinguen prioritat els treballadors de la indústria, els serveis de la qual s’han de prestar de manera presencial, posposant a aquells que puguen continuar amb teletreball.

La Federació també ha reclamat informació sobre les ajudes de la Conselleria del “dia després”, a més de preguntar què ocorrerà amb línies com la de les associacions comarcals i entitats gestores d’àrees industrials. En aquest últim cas, Climent ha informat que aquestes ajudes es convocaran, per la qual cosa des de Fepeval es va suggerit que que es contemplen ajudes a teletreball per a les entitats gestores d’àrees empresarials.

Disgust per la retirada de les ajudes a les competitivitat de les pimes

Finalment, Fepeval ha mostrat el seu disgust per la retirada de les ajudes a la competitivitat de les pimes, ja que es tracta d’una ajuda amb la qual comptaven moltes empreses per a les seues inversions en actius productius, i la documentació dels quals ja havien presentat oportunament. En aquest sentit, ha recalcat que “aquest tipus d’ajudes són ara més importants que mai” i s’ha recordat que “la recuperació de les empreses serà clau per a la dinamització general de l’economia valenciana i per això ha de vindre acompanyada d’una decidida dotació pressupostària per part de la Generalitat”.

28/04/2020 | Empresa: és el moment de consolidar la seua funció social

Font: Economia 3. 28/04/2020. Veure notícia original.

Vicente Seguí: Director Pol. Las Atalayas y Vicepte. Fepeval

Sense deixar de centrar els esforços a manejar la situació d’emergència sanitària en la qual estem immersos, temps és també de fer reflexions del que en l’argot esportiu s’ha vingut dient el dia després.

Anticipar-se al que vindrà és un exercici imprescindible. No podem esperar que això escampe i després, com quasi sempre, començar a pensar que fer.

Aspectes com la implantació accelerada de nous hàbits de conducta social, d’opcions diferents de treball i educació, d’hàbits diferents de consum, de desplaçament, etc., són facetes que acceleraran la transformació a nivell mundial i que afectarà els diferents sectors econòmics.

Les companyies han d’adaptar els seus processos a atendre aqueixa demanda de productes i serveis diferents però també continuar incidint de manera decidida en el paper social que compleixen.

Al marge de la tragèdia sanitària, la por a una recessió econòmica que conduïsca a una massiva destrucció d’ocupació, centra la preocupació aquests dies. I dins d’aqueixa intranquil·litat, és pràcticament unànime el consens de les administracions públiques, i de la societat en general, que la clau perquè la desocupació no es desborde resideix en el sosteniment de les empreses.

“La clau perquè la desocupació no es desborde resideix en el sosteniment de les empreses”

Moltes han hagut d’efectuar tancaments i ajustos de plantilla, esperem temporals, obligats per les circumstàncies. Doncs bé, malgrat les dificultats, proliferen els empresaris que no han dubtat en la realització d’accions solidàries que, excepte opinions passades de moda, són ben rebudes per la societat i reforcen el paper que compleix l’empresa en la societat moderna.

Ara bé, aqueix sentiment de la necessitat de la supervivència de l’empresa que presideix els moments de crack – ningú vol perdre la seua ocupació -, llangueix en les èpoques de creixement econòmic on es generalitza la percepció que l’empresari és el que obté un benefici exponencial i el treballador no deixa de ser un mer instrument per a això. S’obvia llavors que, en general, bona part del benefici de les companyies queda en les mateixes per a afrontar accions de creixement de la pròpia mercantil, generadora usualment de més llocs de treball, i per a afrontar situacions com la present en la qual les reserves i la capacitat d’endeutament signifiquen la supervivència de l’empresa i la subsistència de l’ocupació.

Mereix perquè la pena realitzar un esforç per a, definitivament, canviar el concepte negatiu que parteix de la societat té cap a les empreses i l’empresariat. I això, passa en gran manera per l’abandó definitiu de la demonització per part dels poders públics cap a les empreses, fins i tot cap a les grans companyies – cal no oblidar que darrere d’elles estan els estalvis de moltes famílies – .

Aspectes com la introducció d’una cultura d’empresa en positiu en el temari educatiu en tots els cicles poden ajudar molt. La presència de facetes productives tractades amb proximitat en uns mitjans de comunicació exageradament dirigits a un entreteniment superficial pot acompanyar al procés. La difusió entre els diferents col·lectius de les ciutats del desconegut teixit empresarial del municipi i de les seues zones de desenvolupament, són fonamentals per a una valoració positiva.

"Aspectes mediambientals, socials, humanitaris i tots aquells que es defineixen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible són necessaris que vagen irradiant en les nostres signatures no deixant de costat, per descomptat, el necessari component del benefici, perquè sense ell la resta és utopia".

Però el paper fonamental perquè això canvie li correspon a les pròpies empreses. Iniciatives de responsabilitat social que, a vegades, van poder tindre origen en criteris d’imatge i màrqueting, han anat traslladant a molts empresaris de la mera intenció crematística a un sentiment de satisfacció en la realització d’accions que transcendeixen del seu compte de resultats.

Lluny han de quedar ja els arguments tradicionals i únics que qui arrisca el seu patrimoni és l’empresari i que, per tant, presa les decisions que creu oportunes. Amb independència que és difícil trobar un emprenedor que abdique a obtindre un guany després de dedicar el seu temps i diners, aquesta no ha de ser només la pròpia.

Efectivament, situacions com la que ens hem vistos immersos i que sense exagerar, posen en dubte la humanitat, ha de fer reflexionar respecte a la necessitat de crear un col·lectiu harmonitzat en el qual les empreses representen un paper fonamental. Aspectes mediambientals, socials, humanitaris i tots aquells que es defineixen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible són necessaris que vagen irradiant en les nostres signatures no deixant de costat, per descomptat, el necessari component del benefici, perquè sense ell la resta és utopia.

Valguen les meues disculpes a aquelles empreses que estan passant per circumstàncies crítiques i que la seua màxima ara és aconseguir la seua supervivència. A bé segur consideraran aquesta opinió extemporània. Amb la qual m’està caient diran. Però per poc que reconduïsquen la situació, secundar-se en aspectes com els avantdits ajudaran a superar futures adversitats de les quals mai estaran exemptes. O no resultarà més fàcil exigir al treballador que acoste el muscle si de manera prèvia s’han adoptat en l’empresa mesures de conciliació, d’igualtat, de salut i benestar i aquelles altres que els identifiquen amb l’organització. O no serà menys contestat el suport a una empresa per part dels poders públics si aquesta ha realitzat prèviament accions en benefici de la col·lectivitat.

En definitiva, traguem un aspecte positiu a la gran adversitat que estem patint i aprofitem aquest halo de condescendència transitòria a l’empresariat per a planificar projectes des de la pròpia empresa, i també des de les organitzacions empresarials, que avaluen en la societat la funció social que compleix i ha de complir l’empresari. El bon empresari, clar.

ESTAT D’ALARMA: ATALAYAS CONTINUA PRESTANT COL·LABORACIÓ A LES SEUES EMPRESES

Des del moment de la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Entitat de Conservació del Polígon Industrial Las Atalayas, en el marc de prestar la màxima col·laboració a les seues empreses, ha mantingut actius tots els seus serveis i ha tractat d’incrementar l’atenció d’aquells aspectes que ha considerat més rellevants per als seus associats, en la tessitura d’afrontar aquesta inesperada i complicada situació.

El trasllat puntual de la prolixa normativa i la seua anàlisi que ha anat publicant-se en les diferents administracions, la coordinació entre les pròpies empreses, sobretot posant en coneixement del col·lectiu d’aquelles que poden prestar serveis i productes de proximitat enfront del COVID-19, la gestió per a la regularització i manteniment dels diferents serveis de subministrament i repartiment de correus, l’actualització d’horaris de les empreses a l’efecte d’adequar la seguretat i la direccionalitat dels serveis administratius i de manteniment a objectius prioritaris, venen centrant aquests dies l’atenció del personal de l’Entitat i de les empreses de serveis col·laboradores.

Amb aquest objectiu, aquest matí s’ha iniciat per part de la nostra empresa de manteniment un tractament de desinfecció en les zones del polígon on existeix un major trànsit de persones i s’ha sol·licitat a l’Ajuntament l’increment de la neteja en un moment en què, malgrat la disminució d’usuaris, el Polígon no deixa de representar un dels punts de major confluència social del municipi.

Encara que tota ajuda és poca en la lluita contra aquesta pandèmia i conseqüent convulsió econòmica en la qual estem immersos, seguim a la disposició de les nostres empreses i els seus treballadors amb el propòsit d’anar tornant a poc a poc a la normalitat.

04/02/2020 | Barcala visita les obres en els polígons industrials de Las Atalayas i Pla de la Vallonga

L'Ajuntament d'Alacant preveu invertir més d'un milió d'euros enguany en nous projectes de millora viària i de serveis.

Font: Informacion.es

L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala (PP), ha visitat hui les actuacions desenvolupades l’any passat en les àrees empresarials de Las Atalayas i el Pla de la Vallonga, al costat dels presidents de les Entitats de Conservació, Francisco Samper i Enrique Cotón, respectivament. Barcala ha comprovat el funcionament dels nous panells informatius instal·lats en els accessos, així com el desenvolupament del pla de millora viari i altres actuacions de jardineria i il·luminació, a més de repassar les inversions en curs que superaran el milió d’euros en 2020. També ha visitat les instal·lacions de Verne Group, concessionària de l’atenció del telèfon 010 del Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà municipal (SAIC), segons un comunicat de l’Ajuntament d’Alacant.

A la visita han assistit a més la regidor de Foment i Ocupació i responsable de l’Agència Local de Desenvolupament, Mari Carmen d’Espanya (PP), al costat d’Adrián Santos (Cs), d’Urbanisme, i José Ramón González (PP), d’Infraestructures. També han assistit els empresaris membres de les juntes directives de totes dues entitats de conservació i els seus gerents Vicente Seguí, per Las Atalayas i Juan Luis Escoda del Pla de la Vallonga.

Barcala ha visitat en primer lloc els panells informatius situats en els accessos de l’àrea empresarial del Pla de la Vallonga (al costat de la Gasolinera) i en l’entrada de Las Atalayas, on a més s’ha desenvolupat una actuació de millora de la jardineria. També han visitat els carrers en les quals s’han desenvolupat actuacions de millora viària, principalment per a l’augment de les places d’aparcament i d’ordenació.

En Pla de la Vallonga s’ha visitat el panell informatiu, que ha requerit una inversió de 36.166 euros i s’ha acabat la primera fase del pla de millora viària amb el reasfaltat, millora de la senyalització horitzontal i vertical als carrers Bonança, Allise-us, Mistralenca i adjacents. També s’ha procedit a buidar de vegetació el canal de drenatge de pluvials amb eixida en el Barranc de les Ovelles. En total s’ha destinat a aquestes millora altres 98.170 euros.

En Las Atalayas ha culminat la primera fase de millora viària en el qual s’han ampliat les places d’aparcament i la senyalització horitzontal i vertical en l’avinguda de l’Euro i les calles Chelín, Marco i Corona, a més de la millora de la jardineria en el seu accés i als carrers Franco i Pesseta amb una inversió en el seu conjunt de 106.051 euros, a més dels 36.166 euros de cost del panell informatiu. Aquests projectes han sigut desenvolupats amb el cofinançament de l’IVACE.

Inversions en marxa

Barcala ha recordat que també s’han realitzat “millores en altres polígons industrials d’Alacant com el Pla de l’Espartar o Rabasa i unes altres que estan en licitació”. Concretament d’inversions financerament sostenibles de 2019 “es troben en marxa els concursos de la segona fase de millora viària en Pla de la Vallonga i Las Atalayas, de mig milió d’euros cadascun, a més d’altres 350.000 euros per a Rabasa i 462.627 euros per a millora de la carretera d’Ocaña en Pla de l’Espartar”.

A més, estan en fase de redacció de projectes actuacions de millora d’eficiència energètica i instal·lació de videovigilància en Atalayas i Pla de la Vallonga amb una inversió estimada d’un milió d’euros en tots dos projectes, a més de la tercera fase del pla de millora viària. També es treballa en la redacció de la millora viària de la travessia de l’àrea empresarial de Aguamarga.

D’altra banda, Barcala també ha ressaltat que es manté converses amb el SEPES per al desenvolupament de nou sòl industrial en Las Atalayas i que els regidors de Foment i d’Urbanisme, Mari Carmen d’Espanya i Adrián Santos, es van desplaçar recentment a Madrid per a “agilitar aquests contactes a l’espera que el Govern nomene el nou director d’aquest organisme. Concretament, s’estudia ampliar en una primera fase 160.000 metres quadrats ampliables a altres espais en estudi”.

L’objectiu en què treballa l’Ajuntament és el “desenvolupament de tot el cinturó industrial d’Alacant entre Aguamarga i el Campus Científic de la Universitat d’Alacant amb una planificació i un desenvolupament urbanístic que els convertisca en una ‘Ciutat Empresarial’ amb zones verdes i de serveis, bones comunicacions i transports”.

010 i formació en TIC

Barcala ha tingut l’oportunitat de visitar les instal·lacions de Verne Group, ajunte el seu director general, Gianni Cecchin. Aquest grup d’empreses tecnològiques implantat en Las Atalayas està especialitzat en desplegament de xarxes de fibra òptica, wifi, 5G i altres serveis relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Actualment, atén i gestiona des del seu Contac Center el telèfon del Servei d’Atenció i Informació Ciutadana municipal (SAIC), el 010.

L’alcalde ha ressaltat l’atracció que exerceix Alacant per a les empreses tecnològiques, entre les quals Verne Group i la seua matriu Teleco, “són pioneres en la capital i a la província, a més de ser responsables del seu avanç en la reducció de la bretxa digital i la implantació de tecnologies com la 5G en la telefonia mòbil”. Barcala ha agraït “la col·laboració de la concessionària en el desenvolupament de cursos de formació de joves i aturats de llarga duració en les TIC, on és líder en el sector en aquesta mena de formació, que és una de les línies destacades del desenvolupament del programa de ‘Alacant Futura'”.

A més, també col·labora amb l’Agència Local de Desenvolupament a través en el desenvolupament de cursos d’instal·ladors de xarxes wifi, fibra i 5G a través del conveni amb l’Escola d’Organització Industrial d’Alacant. Finalment, Barcala ha visitat la seu de l’Entitat de Conservació de Las Atalayas on s’han signat els convenis per a la cessió del manteniment i la gestió de continguts dels nous panells informatius instal·lats en els accessos.

24/01/2020 | Mobilitat sostenible: l’Entitat de Conservació de Las Atalayas presenta la plataforma Journify a les empreses de l’àrea

El passat dia 24 de gener va tindre lloc en els instal·lacions de la multinacional Sprinter la presentació de la plataforma Journify dirigida a tots els treballadors de l’empresa.

Aquest acte s’emmarca en una sèrie de presentacions que pretén dur a terme l’Entitat de Conservació del parc empresarial i l’empresa desenvolupadora del projecte entre els empreses que tenen la seua seu en Las Atalayas. La fi no és un altre que donar a conéixer els avantatges de la plataforma Journify als treballadors a fi d’aconseguir una millora en la mobilitat de l’àrea, reduint el nom de vehicles i tot el que això comporta mediambientalment.

La plataforma Journify basa el seu funcionament en una aplicació mòbil capaç de posar en contacte a diferents conductors per a compartir vehicle i trajecte fins al seu lloc de treball el que suposa nombrosos beneficis tant econòmics com mediambientals.

A la presentació van acudir un important nom de treballadors que, de la mà dels seus desenvolupadors, van poder conéixer totes els possibilitats que desenvolupa l’aplicació i com pot ajudar-els a millorar els seus desplaçaments.

Dins de la Responsabilitat Social Corporativa de l’Entitat de Conservació de Las Atalayas tenen cabuda aquest tipus d’iniciatives ja que aquestes suposen un important suport a la modernització i consolidació d’una àrea concorde als noves necessitats socials i ambientals pilars del projecte Atalayas Ciutat Empresarial 2025.