Rubén Navarro / Notícia apareguda en Alicante Plaza

La creació de sòl industrial a Alacant comença a perfilar-se a través d’un canvi en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). I el primer emplaçament en el qual es pretén donar-li cabuda (abans que s’escometa l’extensió del Pla de la Vallonga fins al Parc Científic de la Universitat d’Alacant) és, precisament, l’entorn d’un dels seus actuals polígons: l’àrea empresarial de les Atalayas . En concret, les regidories de Foment i Urbanisme que coordinen Mari Carmen d’Espanya i Adrián Santos Pérez treballen conjuntament en l’impuls d’una primera modificació puntual del PGOU (a través d’un Pla Especial com el que es va tramitar per a l’ampliació del Parc Científic de la UA) que podria ampliar la superfície del recinte industrial en al voltant d’altres 1,5 milions de metres quadrats (150 hectàrees). En el cas que s’arribara a completar el seu desenvolupament, el polígon passaria a duplicar la seua superfície actual, de 1,2 milions de metres (121 hectàrees) sobre terrenys que ara tenen la qualificació de sòl rústic.

Fuentes de l’equip de Govern consultades per Alacant Plaza van precisar que la nova borsa de sòl apta per a la implantació d’empreses a la qual es pretén donar encaix s’estendria entre el traçat de les A-7 i de la A-31 més enllà dels 800.000 metres quadrats encara lliures dels quals va disposar inicialment l’entitat pública empresarial de sòl, Sepes, quan va acordar l’expropiació de parcel·les per a configurar el polígon, en 1973. D’aqueixa superfície, al voltant de 350.000 metres estarien en tràmit de reversió als seus antics propietaris, al no haver-se executat des de llavors l’expansió del polígon que va justificar la seua adquisició forçosa.

Així, es programaria l’extensió a mitjà i llarg termini de les Atalayas en una major dimensió de la pactada inicialment amb Sepes. Al llarg del passat mandat, tant el conjunt del tripartit (PSOE, Guanyar i Compromís), com el PSOE i el PP en solitari, van negociar un conveni amb l’entitat estatal adscrita al Ministeri de Foment perquè Les Atalayas poguera créixer en 150.000 metres quadrats, ampliables fins a 260.000. Amb aqueix sòl addicional, s’atendria la demanda de la dotzena d’empreses que ja han manifestat el seu interés per guanyar espai en el recinte. Es tracta de Jimten (subministraments de lampisteria), Truckdeal (reparació de grues, camions i carrosseries), Alumed Sistemes (estructures metàl·liques); PuntoGofre; Euro Cala 2007 (lloguer de béns immobiliaris); Papi Trànsits (transitari); Peñalver Concept; Atramentum (comerç a l’engròs); Càrregues Internacionals Alacant (transport per carretera); ANEU Electroquímica (productes electrònics); Logística Quirant (transport per carretera); i Redpetroil, l’estació de servei. En el seu conjunt, les dotze empreses pràcticament esgotarien els 150.000 metres previstos en el conveni entre Sepes i Ajuntament d’Alacant.

En aquest acord es va concretar que l’entitat estatal es faria càrrec dels costos d’urbanització per a ampliar el polígon sempre que estiguera garantida la venda de les parcel·les resultants. No obstant això, aqueix conveni segueix pendent de signatura des de finals de 2018. Per aquest motiu, ara, el bipartit que componen Partit Popular (PP) i Ciutadans (Cs) pretenga reprendre les negociacions amb Sepes -en una reunió que es preveu concertar a la fi de novembre- no solament per a concretar aqueixa primera ampliació ja pactada, sinó per a reivindicar que tinga encara un major abast. És a dir, que es tinga en compte aqueix prop de 1,5 milions de metres addicionals que es planeja promoure mitjançant la citada modificació del PGOU per a no coartar a futur les possibilitats de creixement del principal polígon de la capital.

D’aqueixa manera, no solament s’aconseguiria satisfer la demanda interna de parcel·les
(la que procedeix d’empreses ja instal·lades en Les Atalayas).
També es permetria que el polígon incorporara encara més serveis (com els que es pretenen en el projecte Atalayas  2025) a la recerca de la qualificació d’Àrea Industrial Avançada (AIA) que certificara la seua excel·lència. I, a més, es possibilitaria igualment que s’assentaren altres signatures que ja s’han dirigit a l’entitat de conservació de l’àrea industrial per a expressar el seu interés en això.

En l’actualitat, Les Atalayas acull les instal·lacions d’empreses com a Esprintadora, Famosa, Verne, Jimtem, Suavinex, Pompadur, Recanvis Serca, Blinker, entre altres, aconseguint una facturació anual que supera els 1.100 milions d’euros i donant treball directe a més de 6.000 persones, segons dades de la pròpia entitat de conservació.

Author: admin

28/10/2019 | Alacant promou un canvi del Pla General per a doblegar la grandària del polígon de Les Atalayas